تئوری سوریه شدن ایران چقدر واقعی است؟

تئوری سوریه شدن ایران چقدر واقعی است؟

یک هفته بعد از شروع اعتراضات در ده‌ها شهر ایران، حکومت انگشت اتهام را به سوی خارج نشانه رفته است. چقدر دخالت خارجی در این اعتراضات محتمل است؟ تئوری سوریه شدن ایران، چقدر برای ترساندن معترضان است، چقدر واقعی است.

صفحه دوی آخر هفته گفت‍‌وگویی است با احمد سلامتیان تحلیلگر مسائل ایران، رضا علیجانی فعال ملی مذهبی و عیسی سحرخیز روزنامه نگار در تهران.

در صفحه دو علاوه برگفت وگو با کارشناسان در این باره، گزارشی درباره فیلترشدن تلگرام و مصاحبه‌ای هم باسام محمودی سرابی سردبیر آمد نیوز داریم، کانال تلگرامی که بسیاری در حکومت ایران، آنرا منشا شعله ور شدن اعتراضات می‌دانند.