تازه‌ترین تحولات از اعتراضات سراسری ایران در روز ۱۴دی

تازه‌ترین تحولات از اعتراضات سراسری ایران در روز ۱۴دی

آخرین اخباری که بی‌بی‌سی از نقاط مختلف ایران دریافت کرده حاکی است که چند شهر در استان‌های خوزستان و مازندران ناآرام است. فضا متشنج است و تجمعات پراکنده ضدحکومت جریان دارد. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.