ادامه تجمع‌های اعتراضی در ایران

خبرها از ایران حاکی است که پنجشنبه شب هم بعضی شهرها صحنه تجمعات بود. از جمله در سنندج، بوکان، کامیاران، دزفول، اهواز و رشت. تظاهراتی که در این هشت روز گهگاه به خشونت کشیده شد و تا اینجا باعث شده دستکم ۲۱ نفر جانشان را از دست بدهند و بیش از هزار نفر بازداشت شده‌اند. از سوی دیگر هم برای سومین روز حامیان حکومت به خیابان رفتند. در همین حال، بیش از یکصد فعال سیاسی و مدنی خارج از ایران از رهبر و رییس جمهوری ایران خواسته‌اند صدای مردم را بشنوند و از متصل کردن این تظاهرات به عوامل خارجی انتقاد کرده‌اند. شهریار صیامی گزارش می‌دهد.