ادامه تجمع‌های اعتراضی در ایران

ادامه تجمع‌های اعتراضی در ایران

خبرها از ایران حاکی است که پنجشنبه شب هم بعضی شهرها صحنه تجمعات بود. از جمله در سنندج، بوکان، کامیاران، دزفول، اهواز و رشت. تظاهراتی که در این هشت روز گهگاه به خشونت کشیده شد و تا اینجا باعث شده دستکم ۲۱ نفر جانشان را از دست بدهند و بیش از هزار نفر بازداشت شده‌اند. از سوی دیگر هم برای سومین روز حامیان حکومت به خیابان رفتند. در همین حال، بیش از یکصد فعال سیاسی و مدنی خارج از ایران از رهبر و رییس جمهوری ایران خواسته‌اند صدای مردم را بشنوند و از متصل کردن این تظاهرات به عوامل خارجی انتقاد کرده‌اند. شهریار صیامی گزارش می‌دهد.