مادر کسری نوری: پسرم اعتصاب غذا کرده

شکوفه یداللهی، مادر کسری نوری از دانشجویان و فعالان حقوق دراویش گنابادی، در تجمع خانواده افراد بازداشت شده در مقابل زندان اوین به بی‌بی‌سی فارسی گفت که پسرش بعد از بازداشت وارد اعتصاب غذا شده است.