سالروز کشف حجاب اجباری

سالروز کشف حجاب اجباری

امروز هفدهم دی، سالروز کشف حجاب اجباری است. بیش از هشتاد سال بعد، درست در روز قبل از شروع اعتراضات گسترده در ایران، دختری روی یک سکو در میدان انقلاب تهران ایستاد و روسری‌اش را سر یک چوب بست. تصویر او در فضای مجازی دست به دست گشت و بسیاری تصویر پروفایلهایشان را به تصویر او تغییر دادند. این دختر اگرچه ربطی مستقیم به اعتراضات روزهای بعد نداشت؛ اما برای بسیاری، تبدیل به نمادی از یک خشم و خواسته فروخورده شد. مطالبات زنان به خصوص مسئله حجاب در کجای مطالبات سیاسی در ایران قرار می‌گیرد و چطور است که حکومت‌ها در ایران، رابطه خود را با مذهب و مدرنیته، با حجاب زنان تعریف می‌کنند، چه در دوره رضا شاه، چه حالا. گزارشی ببنیم از شهریار صیامی.