تاثیر اعتراض‌های اخیر بر چهره ایران در منطقه

تاثیر اعتراض‌های اخیر بر چهره ایران در منطقه

اعتراض‌های اخیر در ایران، سیاست داخلی کشور را تکان داد. اما نقش آن بر چهره ایران در منطقه چه بود؟ شعارهایی در اعتراض به نقش ایران در سوریه و لبنان/ آیا با تصویر مقتدری که تهران تلاش دارد از خود نشان دهد منافات دارد؟ آیدین صالحی گزارش می‌دهد.