برخورد نفتکش حامل نفت ایران و کشتی باری چینی

برخورد نفتکش حامل نفت ایران و کشتی باری چینی

یک نفتکش حامل نفت ایران و یک کشتی باری چینی، شنبه شب در نزدیکی چین برخورد کردند. نفتکش در محل تصادف دچار آتش‌سوزی شده و همه خدمه آن که بیشتر ایرانی بودند، ناپدید شده‌اند. این نفتکش معادل یک میلیون بشکه میعانات گازی ایران را به مقصد کره جنوبی حمل می‌کرد. کشتی باری چینی صدمه ای جدی ندیده و همه خدمه آن نجات یافته‌اند. امیر پایور گزارش می‌دهد.