افشای فیلم جلسه خبرگان رهبری در سال ۶۸ چرا مهم است؟

افشای فیلم جلسه خبرگان رهبری در سال ۶۸ چرا مهم است؟

برنامه صفحه ۲ در روز سه‌شنبه به بررسی نکات قابل توجه و مهم فیلمی پرداخته است که اخیرا از نحوه انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری جمهوری اسلامی منتشر شده است. در این برنامه، محسن کدیور و احمد سلامتیان، روند طی شده در مجلس خبرگان را به لحاظ شرعی و قانون اساسی مورد بررسی قرار داده‌اند.

این برنامه روز سه شنبه ساعت ۱۱ شب به وقت تهران از تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی پخش خواهد شد. تکرار این برنامه را روز چهارشنبه ساعت ۱۵۳۰ و روز پنجشنبه ساعت ۰۳۳۰ و ۱۲۳۰ به وقت تهران می‌توانید مجددا ببینید.