نقش هاشمی رفسنجانی در سیاست ایران

نقش هاشمی رفسنجانی در سیاست ایران

یک سال پس از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی، و با فیلمی که بتازگی از جلسه مجلس خبرگان و انتخاب رهبر ۲۸ سال پیش منتشر شده، یک بار دیگر نقش این سیاستمدار نامدار جمهوری اسلامی در کانون بحث‌های سیاسی قرار گرفته. اکبر هاشمی رفسنجانی که در زمان مرگ ٨٣ سال داشت، در چهار دهه، از مهمترین فرد در حلقه قدرت به کسی تبدیل شد که رابطه‌اش با هسته مرکزی حکومت کج‌دار و مریز شد و بخش عمده‌ای از اصلاح طلبان، وقتی فعالیت رهبرانشان محدود شد، در یک خلا سیاسی دور او حلقه زدند. سیاستمدار کهنه کار، معمار سیاستهایی بود که چه خوب، چه بد، اثرش تا سالها پابرجا ماند. چه شد که قدرت او تحلیل رفت... چه شد که دوباره مورد اقبال بخشی از جامعه قرار گرفت. چه قدر نبود او در عرصه سیاست این روزهای ایران احساس می‌شود؟ در این باره گزارشی داریم از مسعود آذر.