مخالفت کمیسیون تلفیق مجلس ایران با افزایش قیمت انرژی

مخالفت کمیسیون تلفیق مجلس ایران با افزایش قیمت انرژی

کمیسیون تلفیق مجلس با افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در بودجه سال ۹۷ مخالفت کرده. اعضای کمیسیون می‌گویند با توجه به وضعیت اقتصادی مردم ایران این تصمیم را گرفته‌اند. البته لایحه بودجه هنوز باید در صحن علنی مجلس به رای گذارده شود. اما آیا این تصمیم پاسخی است به اعتراضهای اخیر در ایران؟ و آیا این اعتراضها رویکرد سیاستهای اقتصادی دولت را عوض خواهد کرد؟ امیر پایور گزارش می‌دهد.