عاصمه جهانگیر: دولت ایران ناچار به سازش با مردم است

عاصمه جهانگیر: دولت ایران ناچار به سازش با مردم است

گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران گفته دولت ایران ناچار است که با مردم به سازش برسد. عاصمه جهانگیر، در گفت و‌گو با رادیو بی‌بی‌سی فارسی گفته دولت ایران باید به مردمش اجازه دهد تا از حقوق‌شان برخوردار باشند. همزمان دادستان کل ایران مرگ دو بازداشتی را تایید کرده و گفته آنها در زندان خودکشی کرده‌اند. فریبا صحرایی گزارش می‌دهد.