مصاحبه با عاصمه جهانگیر در مورد دستگیر شدگان اخیر در ایران

مصاحبه با عاصمه جهانگیر در مورد دستگیر شدگان اخیر در ایران

مصاحبه رادیوی بی‎بی‌سی فارسی با عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در مورد وضعیت فعلی حقوق بشر و به ویژه دستگیر شدگان اخیر در ایران. در اولین سوال از خانم جهانگیر پرسیدم که برای جلوگیری از پیش آمدن اتفاقاتی مثل کهریزک تا الان چه کرده؟