ابوالفضل قدیانی: مقصر اصلی اعتراض‌های ایران کیست؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ابوالفضل قدیانی: مقصر اصلی اعتراض‌های ایران کیست؟

ابوالفضل قدیانی، از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، با انتقاد از رویکرد اصلاح‌طلبان در اعتراض‌های اخیر، مسبب همه نارضایتی‌ها را آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، می داند.