نگاهی به فعالیت‌های سپاه در کشورهای منطقه

نگاهی به فعالیت‌های سپاه در کشورهای منطقه

از دو هفته پیش ده‌ها شهر در چهارگوشه ایران، شاهد تظاهرات علیه حکومت جمهوری اسلامی بودند. یکی از دلائل تظاهرات کاهش سوبسید برای افراد کم درآمد و افزایش قیمت سوخت در بودجه بود؛ در حالی که بودجه نظامی و نهادهای زیر نظر رهبری به طور چشمگیری افزایش یافته است. بیشتر بودجه نظامی به سپاه پاسداران داده می‌شود. در چند سال اخیر، سپاه قدس ایران میلیاردها دلار در کشورهای منطقه برای افزایش نفوذ حکومت ایران خرج کرده است. ژیار گل نگاهی دارد به فعالیت‌های سپاه قدس در کشورهای منطقه.