انتظار برای رمزگشایی از جعبه سیاه نفتکش غرق شده سانچی

انتظار برای رمزگشایی از جعبه سیاه نفتکش غرق شده سانچی

معاون سازمان بنادر و دریانوردی ایران احتمال داده که رمزگشایی از جعبه سیاه نفتکش غرق شده سانچی٬ یک تا سه ماه زمان ببرد. حادثه‌ای که در آن ۳۲ نفر که سی نفرشان ایرانی بودند، جانشان را از دست دادند.

کشتی‌های چینی حالا مشغول پاکسازی محل حادثه هستند. حادثه‌ای که گفته می‌شود یکی از بزرگترین فجایع زیست محیطی در چند دهه اخیر است. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.