ابهامات درباره علت و شیوه مرگ سارو قهرمانی

ابهامات درباره علت و شیوه مرگ سارو قهرمانی

دو روز بعد از اینکه جنازه یک جوان سنندجی به خانواده‌اش تحویل داده شد، هنوز علت و شیوه مرگ او روشن نشده. سارو قهرمانی در اوج اعتراض‌های اخیر ناپدید شد. خانواده او گفته بودند که فرزندشان از جمله بازداشت‌شدگان است. ولی وقتی جسد او به خانه بازگشت، پدرش در یک ویدیوی کوتاه گفت که فرزندش از اعضای گروههای مسلح مخالف حاکمیت بوده. تاییدی بر روایت فرمانداری سنندج که می‌گوید سارو قهرمانی نه در زندان که در یک درگیری کشته شده. ولی همچنان مرگ سارو در ابهام است و دو مرگ دیگر حین بازداشت پس از اعتراضهای اخیر روشن نیست. به همین دلیل هم دو نماینده مجلس در ایران تلاش کردند تا از زندان اوین بازدید کنند که تا کنون موفق نشده‌اند. دلیل این ابهام چیست؟ با این حساب آیا از رسوایی کهریزک درسی گرفته شده؟ گزارشی از آیدین صالحی...