غلظت گردوغبار در روز هوای پاک

غلظت گردوغبار در روز هوای پاک

در روز هوای پاک مخاطبان ما در شهرهای مختلف ایران از بالارفتن غلظت گردوغبار در شهرشان خبر می‌دهند. در اهواز امروز غلظت گردوغبار به ۶۶ برابر حد مجاز رسید.