داستان پلاسکو به روایت ساکنانش

داستان پلاسکو به روایت ساکنانش

یک سال پیش ساختمان پلاسکو آتش گرفت و در عرض چند ساعت سوخت و فرو ریخت. ساختمانی که قرار بود دوباره ساخته شود، همچنان جایش در قلب تهران خالی است. شهردار تهران گفته یک و ماه نیم دیگر کلنگ ساخت دوباره آن به زمین زده می‌شود. کسبه ولی امید چندانی به بازگشت آن ندارند. برخی به مجتمع‌های دیگر کوچ کرده‌اند و گروهی دیگر بیکار شده‌اند و بعضی هم بدهکار و محتاج نان شب. روایت یک سال گذشته را عده‌ای از صاحبان کسب و کار در ساختمان پلاسکو برای کاوه مشکات تعریف کرده‌اند...