بلاتکلیفی مردم در سایه عدم تامین بودجه مبارزه با ریزگردها

بلاتکلیفی مردم در سایه عدم تامین بودجه مبارزه با ریزگردها

در ایران، بحث تأمین بودجه مبارزه با ریزگردها در مجلس بالا گرفته. معاون سازمان محیط زیست گفته کمیسیون تلفیق مجلس، بودجه این کار را برای سال آینده حذف کرده. رئیس کمیسیون جواب داده که دولت، بدون «اذن رهبری» این بودجه را در لایحه گذاشته، با این حال ردیف ویژه مبارزه با ریزگردها باقی خواهد ماند. همه اینها در حالی است که گرد و غبار همچنان زندگی را در بعضی مناطق جنوبی و غربی ایران مختل می‌کند. مجید خیام دار گزارش می‌دهد.