تبرئه قاری «سرشناس» قرآن از اتهام آزار جنسی

تبرئه قاری «سرشناس» قرآن از اتهام آزار جنسی

در ایران، دادگاه تجدیدنظر، سعید طوسی، قاری «سرشناس» قرآن را از اتهام آزار جنسی شاگردانش تبرئه کرده. دادگاه اولیه، آقای طوسی را به اتهام فحشا و فساد به چهار سال زندان محکوم کرده بود. محمود صادقی، نماینده مجلس گفته، افرادی در دفتر «رهبر» ایران، در تبرئه شدن سعید طوسی دست داشته‌اند. اما آقای طوسی در گفتگو با بی‌بی‌سی این ادعا را رد کرده. مهرزاد کهن‌روز گزارش می‌دهد.