شکایت شرکت تولیدی چوب از خبرنگار محیط زیست در ایران

شکایت شرکت تولیدی چوب از خبرنگار محیط زیست در ایران

یک شرکت صنعتی تولید چوب در ایران از یک خبرنگار زیست محیطی شکایت کرده، اقدامی که موجی از اعتراض و همدلی را با این خبرنگار به دنبال داشته. مقاله الهه موسوی، مربوط به بهره‌برداری غیرمجاز از جنگل هیرکانی بود. ولی آنگونه که سیاوش اردلان گزارش می‌دهد، این ماجرا نگاه‌ها را متوجه موضوع بسیار بزرگتری کرده، یعنی روند نابودی جنگل‌ها در ایران.