نامه سرگشاده مهدی کروبی به رهبر ایران

نامه سرگشاده مهدی کروبی به رهبر ایران

مهدی کروبی در نامه‌ای بی‌سابقه به شدت به رهبر ایران تاخته. نامه‌ای سرگشاده و ۵۰۰۰ کلمه‌ای. در این نامه آقای کروبی به آیت‌الله خامنه‌ای گفته باید بار مسئولیت سه دهه گذشته خود را بپذیرید. او درباره تظاهرات سراسری اخیر هم گفته توده‌ها و طبقات فرودست جامعه که پایگاه اصلی انقلاب اسلامی بوده‌اند به بشکه باروت تبدیل شده‌اند. نامه آقای کروبی در زمانی منتشر می‌شود که حرف از بازتر شدن فضای حصر مطرح شده. هدف او چه بوده؟ آیا او امیدوار است رهبر ایران به این سخنان گوش دهد یا هدفش ثبت این نامه در تاریخ بوده؟ گزارشی از باران عباسی در این باره.