خواسته "دختران خیابان انقلاب"

خواسته "دختران خیابان انقلاب"

نرگس حسینی دختری که دیروز در تقاطع خیابان وصال تهران و چهارراه انقلاب روسری از سر برداشت، دستگیر شده و به زندان قرچک منتقل شده. امروز در ادامه حرکت، چند زن دیگر هم روسریشان را بیرق کردند. چند مرد هم در حمایت روسری به دست گرفتند. نگین شیرآقایی نگاهی گذرا کرده به خواسته این زنان که به دختران خیابان انقلاب در رسانه‌های اجتماعی معروف شده‌اند.