#شما؛ آیا با سهمیه‌بندی کنکور دانشگاه‌ها موافق هستید؟

#شما؛ آیا با سهمیه‌بندی کنکور دانشگاه‌ها موافق هستید؟

اخیرا سهمیه ورود ایثارگران به دانشگاه‌های دولتی در ایران به ۳۰ درصد افزایش یافته است. بر اساس مصوبه قانونی جدید، ۵ درصد به سهمیه فرزند یا همسر کسانی که حداقل ۶ ماه به طور داوطلبانه در جبهه حضور داشته‌اند اضافه خواهد شد.