سیلی زدن یک دختر فلسطینی به یک سرباز؛ ماجرا چه بود؟

سیلی زدن یک دختر فلسطینی به یک سرباز؛ ماجرا چه بود؟

هفته آینده یک دختر ۱۶ ساله فلسطینی به خاطر چندین اتهام امنیتی در دادگاهی نظامی در اسرائیل محاکمه خواهد شد. از او هنگام سیلی زدن به یک سرباز فیلم گرفته شده. این ویدیو که توسط مادرعهد تمیمی فیلمبرداری شده در اینترنت فراگیر شد و بعد از آن هر دوی آنها دستگیر شدند. جرمی بوئن از روستای نبی صالح محل زندگی آنها در کرانه باختری رود اردن گزارش می‌‎دهد.