٢٩ نفر از معترضان به حجاب اجباری در تهران بازداشت شده‌اند

دختران معترض به حجاب حق نشر عکس Social media

پلیس تهران می‌گوید ٢٩ نفر از کسانی که در اعتراض به حجاب اجباری در ایران روسری‌های خود را برداشته‌اند در تهران بازداشت شده‌اند.

بنا به اعلام پلیس تهران این افراد به مراجع قضایی در ایران تحویل داده‌ شده‌اند.

پلیس این معترضان را "فریب خوردگانی" نامیده که تحت تاثیر "فراخوان شبکه‌های ماهواره‌ای تحت عنوان چهارشنبه سفید" دست به اعتراض زدند.

در روزهای اخیر چندین زن جوان در ایران با ایستادن روی سکوهایی در خیابان روسری خود را در آورده و مانند پرچمی به سر چوب زده‌اند.

دست کم یک نفر نیز که چادر به سر داشت در مشهد با ایستادن روی سکویی و به دست گرفتن یک روسری، به حمایت از این اقدام پرداخت.

علاوه بر این چند مرد نیز به حرکات مشابهی در حمایت از معترضان به حجاب اجباری پرداخته‌اند.

در دو مورد نیز طرفداران حکومت ایران، یکی با لباس روحانی و در دست گرفتن پرچم ایران و دیگری با لباس زیر، به شکل مشابهی با رفتن روی سکو، موضع مخالف خود علیه معترضان به حجاب اجباری را بیان کردند.

مطابق قانون مجازات اسلامی در ایران، زنانی که بدون "حجاب شرعی" در مکان‌های عمومی حضور یابند، به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه و یا جریمه نقدی محکوم خواهند شد.