گفتگو با یکی از دراویش گنابادی درباره درگیری با نیروهای امنیتی در تهران

گفتگو با یکی از دراویش گنابادی درباره درگیری با نیروهای امنیتی در تهران

در تهران در کنار خانه نور علی تابنده، رهبر دراویش گنابادی، دیشب و امروز درگیریهایی بین نیروهای امنیتی و پیروان او گزارش شده است. فائزه عبدی‌پور در گفتگو با بی‌بی‌سی از این درگیری‌ها می‌گوید.