استفاده ایران‌ایر از اعتبارات «یورویی» برای خرید هواپیماهای جدید

استفاده ایران‌ایر از اعتبارات «یورویی» برای خرید هواپیماهای جدید

هواپیمایی ملی ایران، ایران‌ایر، می‌گوید از اعتبارات «یورویی» دولتی فرانسه و ایتالیا برای خرید هواپیماهای جدید استفاده می‌کند. فرزانه شرفبافی، مدیرعامل ایران‌ایر گفته شرکت ایرباس هم قرار است به تأمین منابع مالی خرید هواپیماها کمک کند. شرکت ایران‌ایر پارسال قراردادی برای خرید صد فروند هواپیما با ایرباس امضا کرد، ولی تا کنون برای تأمین منابع مالی این قرارداد با مشکلاتی مواجه بوده. بهرنگ تاج‌دین گزارش می‌دهد.