شرط ایران برای گفتگو در باره سایر موضوع‌ها: برجام را به تجربه موفقی تبدیل کنید

شرط ایران برای گفتگو در باره سایر موضوع‌ها: برجام را به تجربه موفقی تبدیل کنید

عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه که برای نشست مالی اروپا و ایران به پاریس رفته گفت اگر غربی‌ها میخواهند درباره دیگر موضوعات هم با ما صحبت کنند شرطش این است که توافق هسته ای را به تجربه موفقی تبدیل کنند. در این اجلاس، اروپایی‌ها از ایران خواستند نظام بانکیش را شفاف کند. امیر پایور از پاریس گزارش می دهد.