بودجه صدهامیلیارد تومانی تبلیغات ایدئولوژیک در شهرداری قالیباف

بودجه صدهامیلیارد تومانی تبلیغات ایدئولوژیک در شهرداری قالیباف

شهرداری تهران گزارشی منتشر کرده که نشان می‌دهد در سه سال اخیر بیشترین بودجه فرهنگی شهرداری برای «گسترش فرهنگ دینی، ملی و ارزش های انقلاب اسلامی» صرف شده است. این مبلغ پنج برابر بودجه محیط زیست شهر تهران است. مخالفان محمدباقر قالیباف شهردار پیشین، انتقاد می‌کنند که این اختصاص بودجه برای نهادهای مذهبی بیشتر جنبه سیاسی داشته و برای جمع کردنِ طرفدار بوده. شهریار صیامی گزارش می‌دهد.