کاهش نسبی قیمت ارز در ایران

کاهش نسبی قیمت ارز در ایران

در ایران قیمت ارز امروز هم پایین آمد. در روزهای اخیر هر دلار آمریکا تقریبا 400 تومان نسبت به اوج قیمت - حدود دوهفته پیش- کاهش داشته. گمرک ایران گفته کنترل روی خروج ارز از ایران را بیشتر می‌کند. همچنین این هفته سیاست جدید ارزی بانک مرکزی شامل فروش اوراق سپرده ریالی و ارزی شروع شده. آیا کاهش قیمت ارز حاصل اقدامهای تازه بانک مرکزی است؟ امیر پایور و جزئیات بیشتر