سامان قدوس، جدیدترین بازیکن دو ملیتی ایران

سامان قدوس، جدیدترین بازیکن دو ملیتی ایران

سامان قدوس، جدیدترین بازیکن دو ملیتی است که تصمیم گرفته برای تیم ملی ایران بازی کند. او در سوئد از والدینی ایرانی به دنیا آمده. در بازی برگشت مرحله یک هشتم لیگ اروپا، قدوس امشب همراه با اوسترشوند روبروی آرسنال قرار می‌گیرد. کاوه مشکات با او صحبت کرد و درباره ماندنش در اوسترشوند و انتخاب تیم ملی ایران پرسید.