تنش بر سر ساخت یک سد روی روخانه نیل، ماجرا چیست؟

تنش بر سر ساخت یک سد روی روخانه نیل، ماجرا چیست؟

ساخت یک سد روی رودخانه نیل تنش آفرین شده. در بخش بالایی رود، اتیوپی در آستانه اتمام این پروژه است اما مصر خشمگین است چون می‌گوید با این کشور مشورت نشده و سهم آبش کم خواهد شد. مصر همین حالا هم با کم آبی روبروست. آلستر لیتهد گزارش می‌دهد.