قَسامه در قانون مجازات اسلامی

قَسامه در قانون مجازات اسلامی

در قوانین جزایی، معمولا در نبود مدارک و اسناد محکمه پسند، قاضی متهم را تبرئه می‌کند. اصل برائت در قانون اساسی ایران و قانون دادرسی کیفری هم آمده. اما در چهاردهه حکومت جمهوری اسلامی مواردی دیده شده که جرم متهمان با "قسامه" اثبات شده. "قَسامه" در قانون مجازات اسلامی آمده و به معنای قسم یاد کردن گروهی از افراد است. به این معنا که شاکی می‌تواند ۵۰ مرد خانواده را جمع کند و آنها قسم بخورند که متهم گناهکار است. تا حالا چند نفر هم بر همین اساس اعدام شده‌اند. اما صالح شریعتی هنوز پای دار نرفته و خانواده اش دست بدامان نهادهای بین‌المللی شده‌اند. در این ویدیو مبانی فقهی و حقوقی قسامه بررسی شده است.