چرا نقش وزارت اطلاعات در پرونده‌های جاسوسی اخیر حاشیه‌ای است؟

چرا نقش وزارت اطلاعات در پرونده‌های جاسوسی اخیر حاشیه‌ای است؟

اتهام جاسوسی علیه بسیاری از افراد در ایران مطرح شده. بعضی از آنها بعد ازمدتی تبرئه شده‌اند، برخی، زندانی شده‌اند، و بعضی حتی در زندان درگذشته‌اند! تازه‌ترین پرونده، پرونده کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست ایرانی- کانادایی است که مسئولان می‌گویند در زندان خودکشی کرده است. روزنامه ایران، متعلق به دولت، مصاحبه‌ای کرده با علی یونسی وزیر پیشین اطلاعات، کسی که در دوره وزارت او، زهرا کاظمی یک ایرانی- کانادایی دیگر، جانش را در بازداشت از دست داد. حالا آقای یونسی گفته نظر کارشناسی وزارت اطلاعات این بود که خانم کاظمی جاسوس نبوده. او با ،تاکید بر اینکه تنها مرجع رسمی در پرونده‌های جاسوسی، وزارت اطلاعات است، گفته بهتر این است که در پرونده آقای سید امامی هم، نظر وزارت اطلاعات اعلام شود. چرا نقش وزارت اطلاعات در پرونده‌های جاسوسی اخیر حاشیه‌ای است؟ وجود چند نهاد اطلاعاتی موازی، چه پیامدهایی برای ساختار اطلاعاتی و امنیتی کشور دارد؟ گزارشی از مسعود آذر.