دیپلماسی آب

دیپلماسی آب

آب سالهاست مسئله جدی منطقه خاورمیانه است. در سالهای اخیر که آسمان هم با منطقه نامهربان بوده، مسئله آب جدی‌ترهم شده. حالا در همایشی درباره دیپلماسی آب در غرب آسیا در تهران، مقامها درباره راهکارها و تهدید‌ها صحبت کرده‌اند. از جمله آنها، سرلشگر پاسدار یحیی رحیم‌‌صفوی مشاور نظامی آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، درباره امکان بروز تنش میان ایران و همسایگانش بر سر آب هشدار داده است. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه هم از توافق با ۱۱ کشور برای کشت در آنها صحبت کرده. امشب با کارشناسان برنامه درباره این راهکارها و این نگرانی‌ها صحبت می‌کنیم. چقدر مسئله آب واقعا می‌تواند به یک تهدید امنیتی برای ایران تبدیل شود؟ کشاورزی فراسرزمینی، چه فواید و چه مضرات احتمالی دارد؟ با اجرای چنین طرحهایی، وضعیت کشاورزی ایران به کدام سو می‌رود، اگر این طرحها اجرا نشود ، وضعیت آب کشور به کدام سو خواهد رفت. اول گزارش شهریار صیامی شما را بیشتر در جریان حرفها در همایش تهران می‌گذارد.