رهبر ایران اعتراضات به حجاب اجباری را 'حقیر' خواند

رهبر ایران اعتراضات به حجاب اجباری را 'حقیر' خواند

در ایران آیت الله علی خامنه‌ای گفته اینکه چهار دختر فریب بخورند و در خیابان حجابشان را بردارند، مسئله حقیری است. این اولین واکنش رهبر ایران به اعتراض‌های علنی شماری از زنان به حجاب اجباری است. طی ماه‌های اخیر، تعدادی از زنان و دختران ایرانی، در اعتراض به حجاب اجباری، در خیابان روسری از سر برداشته بودند. موضوعی که با برخورد گاه خشونت آمیز نیروی انتظامی هم روبرو شد. فرداد فرحزاد گزارش می‌دهد.