بازداشت محمد حبیبی، از اعضای کانون صنفی معلمان

بازداشت محمد حبیبی، از اعضای کانون صنفی معلمان

محمد حبیبی، از اعضای هیأت مدیره کانون صنفی معلمان ایران، ۵ روز پیش مقابل مدرسه‌ای که تدریس می‌کرد، بازداشت شد. خانواده آقای حبیبی می‌گویند ماموران لباس شخصی او را دستگیر کرده‌اند و برگه‌ای در دست داشتند که آرم قرارگاه ثارالله روی آن بود. قرارگاه ثارالله از تشکیلات امنیتی سپاه است و وظیفه اصلی‌اش مدیریت تامین امنیت تهران است. گفت‌و گو با صدیقه پاک ضمیر، همسر محمد حبیبی از نحوه دستگیری همسرش.