بحران آب؛ کشاورزان اصفهان چرا معترض‌اند؟

بحران آب؛ کشاورزان اصفهان چرا معترض‌اند؟

استان اصفهان هنوز صحنه اعتراض‌ها به وضعیت آب است. یزد هم آبش برای مدتی قطع شده بود. آبی که کشاورزان اصفهان از زاینده رود می‌گیرند کم شده و آنها می‌گویند فرستادن آب به دیگر استان‌ها به ویژه یزد نانشان را آجر کرده. اما یزد هم با کم آبی روبروست. تعداد بیشتری از مردم روستاها را ترک می‌کنند و به شهرها می‌روند. خشک شدن زاینده رود دلایل متعددی دارد و لزوما فرستادن آب به یزد از مهمترین این دلایل نیست. به مانند بسیاری از دیگر مناطق ایران کشاورزی سهم مهمی در آن دارد. اما آنهایی که از سیاست‌ها و برنامه‌های دولت ناامید هستند شاید چاره‌ای نمی‌بینند جز اینکه یقه هموطنان خود را بگیرند. غافل ازاینکه در این کم آبی همه در یک قایق نشسته‌‍‌اند. گزارشی از شهریار صیامی.