در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران چه گذشت؟

در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران چه گذشت؟

عملکرد حکومت ایران، یکی از موضوعات اصلی بحث امروز نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو بود. گزارش عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه و فقید این نهاد در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران، در این نشست ارائه شد؛ با اشاره به مواردی متعدد از نقض حقوق بشر. از اعدام‌ها گرفته تا نقض حقوق اقلیت‌ها و دستگیری شهروندان دو تابعیتی. البته به کمتر شدن موارد اعدام به عنوان نکته‌ای مثبت هم اشاره شده. قبل از آن محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق‌بشر قوه قضائیه از موضع حقوق بشری ایران دفاع کرد. امروز بی‌بی‌سی هم در این نشست برای اولین بار در ۸۶ سال فعالیتش، از سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی برای حفاظت از کارکنانش در برابر فشارهای دولت ایران کمک خواست. گزارشی از مجید افشار.