قتل‌های زنجیره‌ای تراجنسی‌ها در ترکیه؛ وحشتی که تمامی ندارد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

قتل‌های زنجیره‌ای تراجنسی‌ها در ترکیه؛ وحشتی که تمامی ندارد

در طول یک ماه گذشته، چندین گزارش از قتل دست کم سه تراجنسی در نقاط مختلف ترکیه گزارش شده است. با اینکه هنوز هیچ ارتباطی میان این قتل‌ها گزارش نشده است، اما مجموعه این اتفاق‌ها و نیز رویکرد تازه دولت رجب طیب اردوغان نسبت به دگرباشان جنسی در این کشور، توجه مجامع حقوق بشری را جلب کرده است.

بیش از هزار پناهجوی دگرباش ایرانی مقیم ترکیه هم از گزند این اتفاقات دور نبوده‌اند. پس از روی کار آمدن پرزدینت دونالد ترامپ و قوانین تازه سفر شهروندان ایران به آمریکا و نیز موج گسترده پناهجویان از سراسر آمریکا به غرب، روند اسکان پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه توسط سازمان ملل متحد، کندتر شده است.

علی همدانی در این گزارش در گفتگو با یک تراجنسی مقیم ترکیه و نیز آرشام پارسی مدیر سازمان دگرباشان ایرانی، نگاهی انداخته است به حوادث اخیر و ارتباطش با زندگی دگرباشان ایرانی که در ترکیه زندگی می‌کنند