پشت پرده بازی ایران با سیرالئون چه بود؟

پشت پرده بازی ایران با سیرالئون چه بود؟

رییس فدراسیون فوتبال سیرالئون نامه‌ای نوشته به فدراسیون جهانی فوتبال و از این فدراسیون خواسته درباره بازی دوستانه بین تیم ملی کشورش با ایران تحقیق کند. خانم عشا یوهانسن می‌گوید، تیمی ضعیف از کشورش به ایران رفته بدون اینکه با او هماهنگ شده باشد. ایران هم می‌گوید همه مکاتبات به شکل رسمی با دبیرکل فدراسیون فوتبال سیرالئون انجام شده است. ایران که در جام جهانی با مراکش هم گروه شده، برای آمادگی با تیمهایی از آفریقا بازی می‌کند از جمله با تیم الجزایر در گراتس اتریش. اما پشت پرده بازی با سیرالئون چه بود و چه ارتباطی با اتهام‌های فساد در فوتبال ایران دارد؟ مهرزاد کهن‌روز گزارش می‌دهد.