تاثیر تعلیق خط اعتباری اوبر بانک اتریش برای ایران

تاثیر تعلیق خط اعتباری اوبر بانک اتریش برای ایران

خط اعتباری یک میلیارد یورویی اوبر بانک اتریش برای ایران معلق شده. به گزارش رسانه‌های اتریش مدیرعامل اوبربانک به سهامداران گفته به دلیل نگرانی از سرنوشت برجام، تامین مالی پروژه‌های ایران فعلا معلق است. اوبربانک اتریش اولین بانک اروپایی بود که بعد از برداشتن تحریم‌ها یک خط اعتباری بزرگ به ایران داد. اما معنای تعلیق این خط اعتباری برای ایران چیست؟ امیر پایور گزارش می‌دهد.