#شما؛ افزایش قیمت ارز و تاثیر آن بر کار و زندگی شما

#شما؛ افزایش قیمت ارز و تاثیر آن بر کار و زندگی شما

قیمت ارز در ایران بار دیگر رکورد زد و دلار امروز باز هم افزایش داشت. از شما خواسته بودیم تاثیر این نوسان را بر زندگی و کار خودتان برای ما بگویید.

در این ویدیو بخشی از پیام‌های دریافتی در تلگرام را بشنوید.