سعید مرتضوی کجاست؟

سعید مرتضوی کجاست؟

سوال این روزهای محافل سیاسی ایران این است که سعید مرتضوی ، قاضی شعبه ۱۴۱۰ کارکنان دولت و دادستان تهران و رییس سازمان تامین اجتماعی کجاست؟

همان قاضی که دستور توقیف بیش از صد نشریه را در اردیبهشت سال ۱۳۷۹ صادر کرد و بعدا نامش با جریان مرگ پر از پرسش زهرا کاظمی در سال ۱۳۸۲ گره خورد. عملکرد سعید مرتضوی در جریان سرکوب اعتراضات سال ۸۸ در ایران و نقشش در بازداشتگاه کهریزک در جریان اعتراضان سال ۸۸ او را دادگاهی و محکوم کرد.

حالا همه، حتی محافظانش دنبالش می گردند تا راهی زندانش کنند و او نیست. حسام الدین آشنا مشاور رییس جمهوری اسلامی دیروز طعنه زده که مواظب باشیم مرتضوی مانند خاوری نشود و مصطفی کواکبیان نماینده محلس هم پرسیده آیا دستگیر نشدن سعید مرتضوی حکمتی دارد؟ او خطاب به مسئولان قوه قضاییه ایران گفته آیا می‌خواهید با این برخوردها مدعی عدالت قضایی باشید؟

علی همدانی گوینده چشم انداز بامدادی بی‌بی‌سی در گفتگو با علی افشاری، تحلیل‌گر مسائل سیاسی ایران سوال کرده آیا سعید مرتضوی واقعا گم شده یا اراده ای برای یافتن و دستگیر کردنش وجود ندارد؟