اعتراض مردم به طرح تقسیم شهرستان کازرون در ایران

اعتراض مردم به طرح تقسیم شهرستان کازرون در ایران

اعتراض‌ها در کازرون استان فارس با درگیری معترضان و نیروهای امنیتی همراه بود. اعتراض‌ها از آنجا آغاز شد که نماینده کازرون در مجلس ایران طرح جدایی بخش‌هایی از این شهرستان را ارائه کرد. معترضان شعار می‌دادند "رایمون رو پس می‌گیریم" که به نظر می‌رسد اشاره به رایی است که به این نماینده داده‌اند. آناهیتا شمس گزارش می‌دهد.