قول افزایش کرایه بار در پی اعتصاب کامیون‌‌‌ها  در ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

قول افزایش کرایه بار در پی اعتصاب کامیون‌‌‌ها در ایران

در سومین روز اعتصاب هزاران راننده و کامیون‌دار در ایران، مقامات حمل و نقل گفته‌اند از روز شنبه ۲۰ درصد کرایه‌ها بیشتر می‌شود. اعتراض رانندگان اعتصابی در چند استان از جمله فارس و یزد باعث اختلال در سوخت‌رسانی و تشکیل صف‌های طولانی در پمپ بنزین‌ها شد. ژیار گل گزارش می‌دهد.