اولین جلسه اضطراری کمیسیون حل اختلافات برجام بعد از خروج آمریکا

کشورهای درگیر در توافق هسته‌ای برای اولین بار از زمانیکه آمریکا از این توافق کنار کشید گردهم آمدند تا ببینند چگونه می‌توانند آن را نجات دهند. نمایندگان ایران، بریتانیا، فرانسه، آلمان، چین و روسیه در وین هستند تا برسر یک استراتژی مشترک توافق کنند. استراتژی که هدف اصلیش ادامه فروش نفت ایران به خارج و متوقف نشدن معاملات تجاری و سرمایه گذاری‌های اروپایی‌ها در ایران است. درغیراینصورت، ایران تهدید کرده که از برجام خارج خواهد شد. کسری ناجی از وین گزارش می‌دهد.