گفتگو با چند هنرمند ایرانی به مناسبت درگذشت ناصر ملک مطیعی

درگذشت ناصر ملک مطیعی بسیاری از هنرمندان ایرانی را متاثر کرد. فرداد فرحزاد با شماری از آنها گفتگو کرده از جمله رضا کیانیان، بازیگر و نویسنده ایرانی. در ابتدای این گفتگوها، آقای کیانیان درگذشت ناصر ملک مطیعی را به همه هنرمندان و مردم ایران تسلیت گفته.