ایران برای امکان افزایش غنی سازی اورانیوم آماده می‌شود

ایران برای امکان افزایش غنی سازی اورانیوم آماده می‌شود

علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته که ایران نمی تواند هم به برجام متعهد باشد و هم تحریم‌ها را تحمل کند. او گفته که در صورت شکست برجام ایران می تواند ظرف ده ماه به ظرفیت تولید ۱۸۰ هزار سو برسد. همزمان آمریکا و فرانسه در مورد تلاش احتمالی ایران برای افزایش فعالیتهای هسته ای هشدار داده اند. گزارش ژیار گل را ببینید.